Wie zijn wij?
Het nationale netwerk Cittaslow Belgium werd op 12 januari 2017 opgezet, op initiatief van de gemeente Silly (Opzullik). Het doel van dit netwerk is om steden met minder dan vijftig duizend inwoners bij een te brengen rond een charter waarin de waar de wordt benadrukt van de levenskwaliteit van de individuele burgers en van de lokale gemeenschap als geheel. De waarden die centraal staan in het netwerk worden in de gemeenten die er deel van uitmaken kenbaar gemaakt door middel van concrete projecten en realisaties waarbij de burgers actief worden betrokken (bijvoorbeeld : de schoolmoestuintjes). 

Op dit moment maken zeven gemeenten deel uit van de Belgische tak van het Cittaslow-netwerk : Silly (Opzullik), Enghien (Edingen), Lens, Jurbise, Estinnes, Chaudfontaine en Maaseik. Het gaat om de uitdrukking van de politieke wil op lokaal niveau om bij het opzetten van projecten te werken op basis van een internationaal gecertificeerd toelatingsdossier. 

Een gemeente die deel wil uitmaken van het netwerk, moet zich houden aan een reeks vereisten – excellentiecriteria –die zijn ingedeeld in zeven hoofdgebieden (zie Taakstelling). Om de vijf jaar volgt er een beoordeling op de criteria door een Evaluatiecommissie. Om zich drager van het Cittaslow-keurmerk te mogen noemen, moet een gemeente/stad : zich engageren om een kwalitatief milieubeleid te voeren, ijveren voor de lokaleeconomie, het grondgebied inrichten en ontwikkelen, de waarden van gastvrijheiden mobiliteit aanmoedigen.

ENKELE CIJFERS

30

Dit internationaal netwerk strekt zich uit over 30 landen.

20

Nationale Netwerken

73

Excellentiecriteria

1999

Het netwerk Cittaslow International werd al in 1999 opgericht.

U wilt een Cittaslow-gemeente worden?