Opdrachten
Als lid van het netwerk stellen de ‘langzame stad’ en haar bestuur zich tot taak om de contacten tussen burgers onderling, tussen inwoners en toeristen, tussen producenten en verbruikers te bevorderen – en daarbij altijd de excellentiecriteria na te leven, die de basis vormen van de Cittaslow-filosofie.

Dat houdt in dat er voortdurend wordt nagedacht over de lokale tradities en het lokale economische weefsel, over de inrichting van het grondgebied, over mobiliteit, gastvrijheid en welzijn in de algemene zin van het woord. Dit gebeurt altijd vanuit de bedoeling om een positieve verandering teweeg te brengen in de mentaliteit van de inwoners – een verandering die ertoe zal leiden dat mensen hun verantwoordelijkheid opnemen en gaan handelen met het oog op het welzijn van de burgers in het dagelijkse leven, maar ook van de toekomstige generaties.
↓ Pdf-bestand downloaden

7 reeksen excellentiecriteria

politiques énergiques & environnementales
politiques d'infrastructures
politiques pour la qualité urbaine
politiques agricoles, touristiques & artisanales
politique d'accueil, de sensibilisation & de formation
politiques énergiques & environnementales
cohésion sociale
partenariat

Wil u een Cittaslow stad worden?